MDDr. Veronika Vitouchová

Zubní lékařka

Zubní lékařství je raketově se rozvíjejícím oborem využívajícím nejmodernější technologie a inovace. Směřuje tak ke stále lepším terapeutickým, ale i estetickým výsledkům, které přispívají k dokonalé rehabilitaci pacienta. Hlavním cílem dnešního stomatologa je především bezbolestnost, preciznost, estetika a spokojený úsměv pacienta.
Velmi důležitá ve stomatologii je primární prevence, tedy vlastní péče a ústní hygiena pacienta. Ta je nejlepším lékem a zajišťuje společně s pravidelnou návštěvou zubního lékaře zářivý a zdravý úsměv. Jsem ráda, že mohu našim pacientům zajistit komplexní péči s využitím nejmodernějšího stomatologického vybavení.

Vzdělání

 • 2015 – 2020 – Stomatologie, LF MUNI, Brno

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ČINNOST – PUBLIKACE & KONFERENCE

 • Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnychpreferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU
  TKÁČOVÁ, Veronika, Kristián KROTKÝ, Dávid KÖVÉR, Veronika VITOUCHOVÁ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnychpreferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU. In Študentskávedeckákonferenciaštudentovlekárskychfakúlt ČR a SR, Bratislava, 2019. 2019.
 • Role genetických predispozic v chuťových a dietních preferencích u studentů zubního lékařství LF MU
  KROTKÝ, Kristián, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, David NOVÁK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Role genetických predispozic v chuťových a dietních preferencích u studentů zubního lékařství LF MU. In 63. Studentská vědecká konference LF MU. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
 • Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství – pilotní studie
  KÖVÉR, Dávid, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Analýza kariogenních bakterií a kvasinek u studentů zubního lékařství – pilotní studie. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 • Geneticsof taste preferences: a pilot study focused on studentsofMasark University
  NOVÁK, David, Kristián KROTKÝ, Veronika TKÁČOVÁ, Veronika VITOUCHOVÁ, Dávid KÖVÉR, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Geneticsof taste preferences: a pilot study focused on studentsof Masaryk University. In XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2018.
 • Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU
  KÖVÉR, Dávid, Veronika VITOUCHOVÁ, Veronika TKÁČOVÁ, Kristián KROTKÝ, David NOVÁK, Michaela BARTOŠOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Jan LOCHMAN, Martina ZAPLETALOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Mikrobiální analýza a orální status u studentů zubního lékařství LF MU. In Den výzkumných prací 2018, Praha. 2018.

KURZY

 • 2018 – Kurz základy implantologie, KÚČOCH FN Brno
 • 2018 – Pražské dentální dny
 • 2019 – Kongres SSS ČR Brno
 • 2019 – Pražské dentální dny
 • 2019 – Snímatelná protetika v kostce – MUDr. Radek Mounajjed