Naše práce

Estetická korekce předních řezáků

Před

Esteticky nevyhovující dostavby horních středních řezáků.
Nevyhovující výplně postranního řezáku vlevo.
Opticky příliš krátké korunky.

Preparace na korunku

Zavedená retrakční vlákna.
Chirurgicky upravená dáseň.

Po

Nacementované celokeramické korunky.
Estetická dostavba levého postranního řezáku.
Chirurgicky upravená dáseň zahojená.

Vnitřní bělení zubů + dostavba řezáků

Před

Pravý střední řezák zabarven po dřívějším endodontickém ošetření.
Čípkovité postranní řezáky.

Po

Pravý střední řezák po vnitřním bělení.
Plastické estetické dostavby čípkovitých postranních řezáků.

Přímé fotokompozitní dostavby

Před

Silně abradované dolní řezáky v důsledku nevhodných ortodontických poměrů.
Pacient po ortodontické léčbě.

Po

Přímé fotokomzopitní dostavby dolních řezáků.

Výměna amalgamových výplní

Před

Nevyhovující amalgámové výplně.

Průběh

Odstraněné amalgámové výplně a kazy.

Po

Nové fotokompozitní výplně - bílé plomby.

Nevyhovující bílá výplň

Před

Podkažená bílá výplň - nedostatečně odvrtaný kaz od předchozího ošetřujícího lékaře.

Průběh

Odstraněná výplň - pohled do kazu.

Po

Nová fotokompozitní výplň.

Endodontické ošetření - hojení "váčku"

Před

Nedostatečné endodontické ošetření - ``váček``.

Průběh

Po reendodontickém ošetření - kořenové kanálky zaplněny po apex.

Po

Kontrola po půl roce - ``váčky`` zahojeny.